Bandi Chorh Diwas 2014

Bandi Chorh

Bandi Chorh Diwas 2014

ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਦੀ ਛੋੜੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ।।

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੁੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ

Bandi Chorh Diwas Di Sab Sangta Nu Lakh Lakh Wadayi Hove Ji…